Consideraţii asupra dispoziţiilor privind măsura detenţiei de ordin medical social a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 751 din 20 octombrie 2020

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

Soon after the end of the state of emergency determined by the COVID-19 pandemic in Romania, the Constitutional Court ruled on the provisions that would have allowed the Minister of Health to impose the involuntary hospitalization in the case of persons infected with SARS-CoV-2. The declaration of unconstitutionality of article 25 (2) the second thesis of Law no. 95/2006 on health care reform led to the enactment of the Law no. 136 of 16 July 2020 on the establishment of public health measures in situations of epidemiological and biological risk. The provisions of the latter law on the mandatory isolation of persons infected with the SARS-CoV-2 virus in a health unit have passed the constitutionality test. The key to interpretation given by the Decision of the Constitutional Court no. 751 of 20 October 20 2020 is the subject of the present analysis, as well as the obligation of the Minister of Health to apply gradually and proportionately the measure of isolation. Although this obligation derives from the very letter and spirit of the law, we will show that, through the normative administrative acts issued by the Minister of Health in the application of the law, only recently a correct application of the latter has been reached.

Keywords:

coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, social medical detention, involuntary hospitalization, isolation, constitutionality, lawfulness

REZUMAT

La scurtă vreme după încetarea stării de urgenţă determinată de pandemia COVID-19 în România, Curtea Constituţională s-a pronunţat cu privire la prevederile care ar fi permis ministrului sănătăţii să impună internarea nevoluntară în cazul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. Constatarea neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a condus la adoptarea Legii nr. 136 din 16 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic și biologic. Prevederile celei din urmă legi cu privire la izolarea obligatorie a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 într-o unitate sanitară au trecut testul de constituţionalitate. Modul interpretare ce se regăsește în Decizia Curţii Constituţionale nr. 751 din 20 octombrie 2020 constituie obiectul analizei de faţă, precum și obligaţia ministrului sănătăţii de a aplica gradual și proporţional măsura izolării. Deși această obligaţie decurge din însăși litera și spiritul legii, prezenta lucrare dorește să arate că, prin actele administrative cu caracter normativ emise de ministrul sănătăţii în aplicarea legii, doar de curând s-a ajuns la o corectă punere în practică a acesteia din urmă.

Legislaţie relevantă:  Legea nr. 136/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare