Considerente cu privire la necesitatea săvârșirii faptei de contrafacere cu intenţie (sau nu?) pentru a se putea dispune obligarea autorului la plata de despăgubiri în conformitate cu prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

With respect to the damages caused by breaching industrial property rights, the extent to which the provisions of article 14 of OUG no. 100/2005 are also applicable when the deed is committed with fault, represent the object of a series of analysis in the legal literature and case law. The High Court of Cassation and Justice has answered this question in the affirmative. Given the complexity of the analysed problem, we deem it useful to draft the following study, study in which we seek to determine whether the conclusion of the supreme court is the correct one. In this sense, the applicable provisions and the main tools used by the supreme court in order to reach its conclusion are analysed in the article. Considering these elements, the conclusions of the author with respect to the reasoning brought forward by the High Court of Cassation and Justice are also presented.

Keywords:

damages, counterfeit, intent, fault, industrial property rights

REZUMAT

În materia prejudiciilor cauzate prin săvârșirea unor fapte de încălcare a drepturilor de proprietate industrială, măsura în care prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 sunt incidente și atunci când fapta este săvârșită din culpă reprezintă obiectul unor analize variate în literatura de specialitate și în jurisprudenţă. Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a răspuns la această întrebare în sens afirmativ. Faţă de complexitatea problemei analizate, apreciem oportună redactarea prezentului studiu, studiu în cadrul căruia urmează să determinăm dacă concluzia instanţei supreme este una corectă. În acest sens, în cadrul articolului este analizat atât stadiul reglementării, cât și principalele instrumente avute în vedere de instanţa supremă pentru a ajunge la concluzie. Faţă de aceste repere, sunt prezentate și concluziile autorului cu privire la temeinicia raţionamentului propus de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 100/2005, art. 14
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare