Despre exonerarea autorităţilor contractante de plata cheltuielilor de soluţionare a contestaţiilor sau de judecată în ipoteza în care adoptă măsuri de remediere

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

The article analyzes the manner of application in administrative-jurisdictional disputes brought before the National Council for Solving Complaints, of art. 454 of the Civil Procedure Code, which orders the defendant’s exemption from payment if he admitted, at the first hearing to which the parties were legally summoned, the claimant’s demands, an exemption which does not apply if, prior to the beginning of the trial, the defendant was notified by the claimant or he was de jure notified. According to this legal text and from the analysis of the relevant case law, the author reaches the preliminary conclusion that the recognition by the contracting authorities of the demands of the claimants absolves them from paying the procedural costs to the latter, but only if the recognition takes place within the period of three days from the receipt of the complaint by the authority.

Keywords:

public procurement, expenses for solving complaints, exemption, defendant, contracting authority

REZUMAT

Articolul analizează modul de aplicare în litigiile administrativ-jurisdicţionale purtate în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a art. 454 C. pr. civ. care dispune exonerarea pârâtului de la plată dacă acesta a recunoscut, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului, exonerare care nu se aplică dacă, prealabil pornirii procesului, pârâtul a fost pus în întârziere de către reclamant ori se afla de drept în întârziere. Potrivit acestui text legal și din analiza jurisprudenţei relevante autorul este de părere că se poate antama concluzia că recunoașterea de către autorităţile contractante a pretenţiilor contestatorilor le absolvă de plata cheltuielilor procesuale către aceștia, însă doar dacă recunoașterea are loc în interiorul perioadei de trei zile de la momentul recepţionării contestaţiei de către autoritate.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 454
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare