Dreptul de trecere și servitutea de trecere – moduri de constituire. De la teorie la practică

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The provisions of the Romanian Civil Code adopted in the field of main real rights must be analyzed both from the perspective of regulation and from the perspective of the issues they may raise in practice. In this paper, we will try to approach the legal limit of the private property right – the right of way compared with the right of servitude – a dismemberment of the private property right.

Keywords:

private property right, right of way, servitude, dismemberment of the private property right

REZUMAT

Dispoziţiile Codului civil român adoptate în materia drepturilor reale principale trebuie analizate atât din perspectiva reglementării, cât și din perspectiva problemelor pe care le pot ridica în practică. În prezenta lucrare, vom încerca să abordăm limita legală a dreptului de proprietate privată – dreptul de trecere comparativ cu dreptul de servitute – dezmembrământ al dreptului de proprietate privată.

Legislaţie relevantă:

C. civ. art. 555, art. 617, art. 619, art. 755

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare