Dreptul la tăcere şi neautoincriminare al martorului

Numărul 5 Anul 2018
Revista Numărul 5 Anul 2018

ABSTRACT

The witness’s right to silence is a new institution in the Code of Criminal Procedure, which refers to his right not to incriminate himself, when he has become suspect or defendant. However, the text of the law on the silence of the witness will have to be supplemented with new provisions meant to ensure the observance of the most important guarantees of a fair trial when the witness, through his statement, may accuse himself.

Keywords:

right to silence and non-self-incrimination, witness, right to a fair trial, presumption of innocence, right to defence, guarantees of a fair trial

REZUMAT

Dreptul la tăcere al martorului este o instituţie nouă în Codul de procedură penală care, se referă la dreptule acestuia de a nu se autoincrimina, atunci când a avut sau va dobândi calitatea de suspect sau inculpat. Însă, textul de lege cu privire la tăcerea martorului va trebui să fie completat cu dispoziţii noi care, să asigure respectarea celor mai importante garanţii ale unui proces echitabil atunci când martorul, prin declaraţia sa, se poate autoacuza.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 10, art. 83
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare