Eficacitatea și caracterul definitiv al operaţiunilor de transfer de acţiuni pe piaţa bursieră (segmentul de piaţă AeRo al Bursei de Valori București), prin comparaţie cu eficacitatea și reversibilitatea actelor juridice de drept comun

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

This study aims to highlight the main differences between the formation of contracts governed by the general regulatory framework and the emergence of legal relations on the stock market, but especially the inoperability, in principle, of causes of nullity or revocation of share transfer operations performed on the stock market, as compared with the nullity of common legal acts, with an emphasis on the impossibility of applying the principles of the effects of the nullity under the general regulatory framework regarding stock exchange transactions, as well as the inadmissibility of the action for the nullity of already performed stock exchange transactions. At the same time, the study approaches the lack of legal effectiveness and the impossibility of enforcing a possible judgment which – ad absurdum – would order the annulment of a stock exchange transfer of the performed actions, by reference to special rules derogating from domestic law and EU law.

Keywords:

stock exchange transactions, transfer order, intermediaries, Central Depository, clearing-settlement mechanism, novation, finality of settlement, irrevocability of transfer orders and performed transactions, nullity, revocation, ineffectiveness of judgment

REZUMAT

Prezentul studiu își propune să evidenţieze principalele deosebiri dintre formarea contractelor de drept comun și nașterea raporturilor juridice în piaţa bursieră, dar mai ales inoperabilitatea, de principiu, a cauzelor de nulitate sau revocare a operaţiunilor de transfer de acţiuni executate pe piaţa bursieră, comparativ cu nulitatea actelor juridice de drept comun, cu accent pe imposibilitatea aplicării principiilor efectelor nulităţii de drept comun în privinţa tranzacţiilor bursiere, ca și inadmisibilitatea acţiunii în nulitatea tranzacţiilor bursiere deja executate. În același timp, studiul abordează lipsa de efi cacitate juridică și imposibilitatea executării unei eventuale hotărâri judecătorești prin care – ad absurdum – s-ar dispune anularea unei operaţiuni bursiere de transfer al acţiunilor executate, prin raportare la normele speciale derogatorii din dreptul intern și din dreptul Uniunii Europene.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 294/2004, art. 169, Legea nr. 24/2017, Legea nr. 126/2018, Legea 31/1990, Legea nr. 253/2004, art. 3 și art. 7
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare