Elemente esențiale ale protecției datelor cu caracter personal în anul 2021

Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

The data protection regime in 2021 was an anchor in the immediate reality, especially on the Internet, but also in the offline activities of controllers and data subjects. This report highlights the some of the most important elements regarding the institutional developments, the sanctioning regime and the commentary of a judgment of the Court of Justice, being provided recent bibliographical sources in the matter of reference.

Keywords:

data protection, Romania, European Union, sanctions, institutions

REZUMAT

Protecția datelor cu caracter personal în 2021 a fost o ancoră în realitatea imediată, mai ales cea din mediul internet, dar și în activitățile offline ale operatorilor și persoanelor vizate. Raportul de față surprinde unele dintre cele mai importante elemente în privința evoluțiilor instituționale, regimul sancționator și comentariul unei hotărâri a Curții de Justiție, fiind oferite surse bibliografice recente din materia de referință.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 190/2018, Regulamentul (UE) nr. 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare