Elemente esenţiale ale protecţiei datelor în 2020

Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The year 2020 was an important one for data protection and cybersecurity, first of all as a result of the intervention of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, a context that made it difficult for authorities, data controllers, data subjects, but also boosted the use of the Internet. Using applications increases the risk of data security breaches.

The authors propose a useful radiograph to practitioners, but also to the general public, with synthetic analyzes on the legislative and medical context of the application of data protection rules during the pandemic. The 2020 reading proposal has the following research directions: evolutions and institutional implications, at the level of the European Data Protection Board but also at the level of national supervisory authorities, sanctions of the most active data protection authorities in the European Union, annotated examples of decisions Member States and the Court of Justice of the European Union as well as relevant scientific developments, new research directions, proposals and developments at the level of the European Commission and the Member States.

Keywords:

Romania, data protection, data security breach, case law, Court of Justice

REZUMAT

Anul 2020 a fost unul important pentru protecţia și securitatea datelor, în primul rând ca urmare a intervenirii pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, context care a pus în dificultate autorităţile, operatorii, persoanele vizate, dar a impulsionat și utilizareau internetului, a unor aplicaţii noi, crescând astfel riscul de încălcare a securităţii datelor.

Autorii își propun o radiografie utilă practicienilor, dar și publicului larg, cu analize sintetice referitoare la contextul legislativ și medical al aplicării regulilor de protecţia datelor în timpul pandemiei. Evoluţiile și implicaţiile instituţionale, la nivelul Comitetului European pentru Protecţia Datelor dar și la nivelul autorităţilor naţionale de supraveghere, sancţiuni ale celor mai active autorităţi de protecţia datelor din Uniunea Europeană, exemple adnotate de hotărâri judecătorești, din România, state membre și de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene precum și relevante apariţii știinţifi ce, noi direcţii de cercetare, propuneri și evoluţii la nivelul Comisiei Europene și ale statelor membre, reprezintă direcţiile principale ale articolului.

Legislaţie relevantă:

 Regulamentul (UE) nr. 2016/679

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare