Înșelăciunea în dauna casei de pensii. Aspecte controversate

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

The jurisprudence has difficulties in placing in one of the categories of the natural or legal unity of crime the offence perpetraded by a person who uses forged documents concerning the number of qualifying years in order to obtain a state pension and then regularly receives the pension. The article places the recent jurisprudential controversies in the context of the traditional romanian jurisprudence and of new phenomena in the criminal law: the influence of the european law of human rights and the introduction in our legal system of institutions characteristical to some western legal systems, such as the statutory definition of the commission of offence by omission on the basis of the duty of care. It analyses the practical effects flowing from the envisaged solutions.

Keywords:

offence of commission by omission, continuous crime, instantaneous crime, fraud, commencement of the prescriptive period

REZUMAT

Jurisprudenţa plasează cu dificultate într-una dintre categoriile unităţii naturale sau legale de infracţiune fapta persoanei care folosește acte privind vechimea în muncă falsificate pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă și apoi încasează periodic pensia. Articolul plasează controversele jurisprudenţiale de dată recentă în contextul jurisprudenţei române tradiţionale și al unor fenomene nou apărute în dreptul penal: influenţa dreptului european al drepturilor omului și transplantarea în sistemul nostru de drept a unor instituţii specifice unor sisteme de drept occidentale, precum reglementarea infracţiunii comisive prin omisiune pornind de la poziţia de garant. Analizează efectele practice care decurg din soluţiile adoptate.

Legislaţie relevantă: C. pen., art. 244
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare