Instanţa de executare competentă pentru soluţionarea contestaţiei la executare și a oricăror incidente grefate pe cererea de executare rămâne instanţa care a încuviinţat executarea silită, indiferent de modificarea domiciliului debitorului. Noţiunea de „domiciliu” în sens procesual

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

This study has as a starting point an erroneous solution repeatedly encountered in the judicial practice, in relation to the same enforcement file, a solution materialized in unlawful declines of territorial jurisdiction toward a court other than the one within the territorial jurisdiction of which the debtor is domiciled at the time of the enforcement request, a court that granted enforcement, while ignoring the rules of territorial jurisdiction in matters of enforcement and their interpretation. At the same time, the study also emphasizes the meaning of the notion of “domicile” in the procedural sense, namely that in which the party actually lives, and not that which formally appears in his identity document.

Keywords:

debtor, enforcement court, approval of enforcement, opposition to enforcement, debtor’s domicile, territorial lack of jurisdiction, conflict of jurisdiction

REZUMAT

Prezentul studiu are ca punct de pornire o soluţie eronată întâlnită în mod repetitiv în practica judiciară, în legătură cu același dosar de executare silită, soluţie materializată în declinări nelegale ale competenţei teritoriale către o altă instanţă decât aceea în raza teritorială a căreia se afla domiciliul debitorului la data cererii de executare, instanţă care a încuviinţat executarea silită, cu ignorarea normelor de competenţă teritorială în materie de executare silită și a interpretării acestora. Totodată, studiul accentuează și înţelesul noţiunii de „domiciliu” în sens procesual, respectiv acela la care locuiește efectiv partea, iar nu acela care figurează formal în actul de identitate al acesteia.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 651, art. 714
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare