Lipsa din dispozitivul hotărârii a unor menţiuni cuprinse în minută. Nelegalitatea aplicării sancţiunii nulităţii hotărârii de către instanţa de control judiciar

Numărul 6 Anul 2018
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

Omission of the judgment judicial provisions that are found in minute is not likely to attract annul the award, but may be directed towards a conclusion further data under art. 281 C. pr. civ. So canceling the sentence appealed and sending the case back because on the sentence is not identical to the minutes because the device is not found solution ordered by the trial court on the objection of lack material and the severance of claims, court did misapplied art. 105 par. (2) C. pr. civ., removing harm caused part does not require quashing, with other procedural leverage this.

Keywords:

minutes, device revocation, correction, omission

REZUMAT

Omiterea din dispozitivul hotărârii judecătoreşti a unor dispoziţii care se regăsesc în minută nu este de natură să atragă nulitatea hotărârii, ci poate fi îndreptată pe calea unei încheieri ulterioare, date în temeiul art. 281 C. pr. civ. Astfel că, anulând sentinţa apelată şi trimiţând cauza spre rejudecare pe motiv că dispozitivul sentinţei nu este identic cu minuta, deoarece în dispozitiv nu se regăseşte soluţia dispusă de instanţa de fond asupra excepţiei de necompetenţă materială şi asupra disjungerii unor cereri, instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 105 alin. (2) C. pr. civ., înlăturarea vătămării produsă părţii nu necesită anularea sentinţei, existând alte pârghii procesuale în acest sens.

Legislaţie relevantă: Noul C. pr. civ., art. 281; art. 105 alin. (2)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare