Modificarea și completarea Codului de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. g)

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

A lawful and solid judgment can only be discussed again in the event of a reality that is relevant to the situation at issue on the occasion of the primary judgment. With a view to eliminating the effects of judicial errors by abolishing a final judgment, the review is likely to bring serious prejudice to the power of res judicata; major social interests would require that the administration of justice should be done only with respect for the truth, going beyond the demands of res judicata when necessary.

It cannot be admitted that the doors of the institution be so wide open that foreign interests may be tempted to always bring final judgments into question. Unlimited access to the review would turn an extraordinary way of appeal into an ordinary one, incompatible with the rule of law.

Keywords:

legal and solid court judgment, judicial errors, review

REZUMAT

O hotărâre judecătorească legală și temeinică nu poate fi rediscutată decât în situaţia apariţiei unei realităţi care să privească situaţia avută în vedere cu ocazia judecăţii primare. Având ca finalitate înlăturarea efectelor erorilor judiciare prin desfiinţarea unei hotărâri definitive, revizuirea este de natură să aducă o serioasă atingere puterii lucrului judecat; interese sociale majore ar impune ca împărţirea justiţiei să se facă numai cu respectarea adevărului, trecându-se atunci când este cazul peste exigenţele autorităţii lucrului judecat.

Nu poate fi admis ca porţile instituţiei să fie atât de larg deschise încât interese străine să fie tentate de a repune mereu în discuţie cauze definitiv judecate. Accesul nelimitat la revizuire ar transforma o cale extraordinară de atac într-una obișnuită, incompatibilă cu un stat de drept.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 453
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare