O jurisdicție a internetului: aplicarea teritorială a prevederilor RGPD în contextul platformelor digitale

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

This article discusses the territorial application of the provisions of the GDPR in the context of digital platforms made available by organizations outside the Union through an analysis of relevant CJEU case law and EDPB recommendations. In the introduction we have shown the main criteria for establishing the territorial application of GDPR, in section 2 we have analyzed the notion of headquarters in the context of GDPR, and in sections 3 and 4 we have discussed the applicability of GDPR in situations where goods and services are offered to people in the Union or in situations when their behaviour is monitored. In conclusion, we have shown that although the GDPR has extended its territorial scope to cover the uncertain situations generated by the phenomenon of globalization, in reality there are still uncertain situations that need to be resolved.

Keywords:

GDPR, personal data protection, territorial application, jurisdiction, digital platforms, e-commerce, monitoring, cookies, Court of Justice of the European Union, European Data Protection Board, Facebook, Google, Regulation (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, notion of headquarters, monitoring of data subjects, internet jurisdiction

REZUMAT

Acest articol aduce în discuție aplicarea teritorială a prevederilor RGPD în contextul platformelor digitale puse la dispoziție de organizații din afara Uniunii printr-o analiză a jurisprudenței relevante CJUE și a recomandărilor CEPD. În introducere am arătat criteriile principale pentru stabilirea aplicării teritoriale ale RGPD, în secțiunea 2 am analizat noțiunea de sediu în contextul RGPD, iar în secțiunile 3 și 4 am discutat despre aplicabilitatea RGPD în situațiile în care se oferă bunuri și servicii persoanelor din Uniune sau în situațiile când se monitorizează comportamentul acestora. În concluzie, am arătat faptul că deși RGPD a extins domeniul de aplicare teritorial pentru a acoperi și situațiile incerte generate de fenomenul globalizării, în realitate au rămas situații incerte care necesită o rezolvare.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare