Prelucrarea, de către partidele politice, a datelor cu caracter personal incluse în Registrul electoral

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

Especially in the electoral periods a question is being increasingly put forward. This question consists of whether, after the entry into force of the General Data Protection Regulation, the political parties would still have the opportunity to process personal data included in the Electoral Register, and, if met with an affirmative answer, then how do the special norms, included in the electoral legislation, impact the principles introduced by the GDPR, as well as the national legislation when applied in practice. During our study, we not only analyze this impact, but also the guarantees that political parties must offer to the data subjects, regarding the processing of their personal data included in the Electoral Register. Furthermore, also subject to analysis are the ways in which a reasonable balance between the right to data protection and the need for political parties to be able to fulfil their constitutional role, as well as the activities specific to electoral periods in a democratic society can be ensured.

Keywords:

GDPR, political parties, the right to the protection of personal data, processing, Electoral Register, guarantees

REZUMAT

Mai ales în perioadele electorale se pune tot mai des întrebarea dacă, după intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), partidele politice mai au sau nu posibilitatea de a prelucra datele cu caracter personal incluse în Registrul electoral și, în situaţia unui răspuns afirmativ, care este impactul normelor speciale incluse în legislaţia electorală asupra principiilor GDPR, respectiv asupra legislaţiei naţionale pentru punerea în aplicare a acestuia. Analizăm, pe parcursul studiului nostru, nu doar acest impact, ci și garanţiile pe care partidele politice trebuie să le ofere persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, incluse în Registrul electoral, precum și modalităţile prin care se poate asigura un echilibru rezonabil între dreptul la protecţia datelor și necesitatea ca, într-o societate democratică, partidele politice să își poată îndeplini rolul constituţional precum și activităţile specifi ce perioadelor electorale.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2016/679, Legea nr. 208/2015, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 393/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare