Probe noi în căile de atac, în lumina deciziei de recurs în interesul Legii nr. 9/2020

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The admissibility of evidence in appeals is regulated differently according to the judicial control exercised in the first or second appeal, each of them being characterized by separate features and rules, the essential difference being given by the recognition or not of the devolutive character. The recent RIL decision no. 9/2020 of the supreme court clarifies the notion of new evidence and its admissibility in the appeal, which gives rise here to an interpretation from the perspective of providing documents as evidence in the second appeal.

Keywords:

admissibility of evidence, new evidence, appeals, first appeal, second appeal, interpretation, decision of appeal for the consistent interpretation of the law

REZUMAT

Admisibilitatea probelor în căile de atac este reglementată diferit după cum controlul judiciar se realizează în apel sau în recurs, fiecare dintre acestea caracterizându-se prin trăsături şi reguli aparte, deosebirea esenţială fi ind dată de recunoaşterea sau nu a caracterului devolutiv. Recenta decizie RIL nr. 9/2020 a instanţei supreme lămureşte noţiunea de probe noi şi admisibilitatea acestora în calea de atac a apelului, fi ind posibilă de aici şi o interpretare din perspectiva probei cu înscrisuri noi în recurs.

Legislaţie relevantă: admisibilitate probe, probe noi, căi de atac, apel, recurs, interpretare, decizie de recurs în interesul legii C. pr. civ., art. 254, art. 470, art. 478, art. 479, Decizia ICCJ (RIL) nr. 9/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare