Protecţia datelor cu caracter personal în activitatea executorilor judecătoreşti. Când devin urgenţa, alerta şi pandemia catalizatori ai încălcării reglementărilor privind datele?

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The forced digitization of any activity, which takes place through the Internet, has brought not only the possibility of continuing the activity in the light of the restrictions imposed by the pandemic but also the addition of risks for controllers. Most risks relate to the security of the processing of personal data, the encrypted transfer of data, the use of legal grounds for specific purposes as well as the confidentiality and integrity of data. The article analyzes some situations that occurred in Romania during the SARS-2 coronavirus pandemic by using research methods ranging from questionnaires and interviews to interpreting the texts of court decisions and the General Regulation on Data Protection (RGPD).

Keywords:

bailiff, coronavirus, European Union law, digitization, data encryption, data transfer, principle of confidentiality, principle of data integrity, sanctions, Romania 

REZUMAT

Digitalizarea forţată a oricărei activităţi, care se desfăşoară prin intermediul internetului, a adus nu doar posibilitatea continuării activităţii în condiţiile restricţiilor impuse de pandemie dar şi adăugarea unor riscuri pentru operatori. Cele mai multe riscuri se referăp la securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, transferul criptat al datelor, utilizarea unor temeiuri juridice pentru scopuri specifi ce precum şi confi denţialitatea şi integritatea datelor. Articolul analizează unele situaţii apărute în România în timpul pandemiei de coronavirus SARS-2 prin utilizarea unor metode de cercetare ce pornesc de la chestionar şi interviu şi până la interpretarea textelor hotărârilor judecătoreşti şi ale Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD).

Legislaţie relevantă:  Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 6, art. 7; Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 8, art. 35, art. 47; Regulamentul (UE) nr. 2016/679, art. 4, art. 5, art. 6, art. 24 alin. (1), art. 30, art. 32, art. 35, art. 43
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare