Protecţia finanţărilor intermediare în context de restructurare

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

This article examines the concept of privilege introduced in the Insolvency Law through legislative changes brought about by Law No. 216/2022 in the context of implementing Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks and its relevant impact on new financiers and intermediaries in restructuring and preventive composition proceedings.

Among other things, these legislative changes introduce a privilege that provides protection to new and intermediary financiers, presumptions of good faith, and clear application criteria. This guarantee automatically applies to unencumbered assets at the time of establishment, ensuring compliance with the legal order and facilitating the potential restructuring of companies facing difficulties.

These new provisions instill confidence in financiers supporting companies in distress, thereby encouraging restructuring practices and sustainable solutions in the face of economic challenges. They pave the way for a flexible and creative framework in the financing sector within these segments and can have a significant impact on the resilience of companies in uncertain times.

Keywords:

privilege, new/intermediary financing, restructuring, protection, good faith, legal order, financial distress, economic challenges, creative solutions

REZUMAT

Prezentul articol analizează conceptul de privilegiu adus în Legea Insolvenţei prin modificările legislative aduse de Legea nr. 216/2022 în contextul implementării Directivei (UE) nr. 2019/1023 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventive și impactul relevant pentru finanţatorii noi și intermediari în procedurile de restructurare și concordat preventiv.

Modificările legislative aduc în faţă, printre altele, un privilegiu ce conferă protecţie finanţatorilor intermediari și noi, prezumţii de bună-credinţă și criterii clare de aplicare. Această garanţie se aplică automat bunurilor fără sarcini la momentul instituirii, asigurând respectarea ordinii juridice și facilitând potenţialul de restructurare a companiilor aflate în dificultate.

Aceste noi prevederi aduc încredere finanţatorilor care sprijină companii în difi cultate, încurajând astfel practici de restructurare și soluţii sustenabile în faţa provocărilor economice. Ele deschid calea pentru un cadru fl exibil și creativ pentru sectorul de fi nanţare pe aceste segment și pot avea un impact semnificativ asupra rezilienţei companiilor în timpurile incerte.

Legislaţie relevantă: Directiva (UE) 2019/1023, Legea nr. 216/2022, Legea nr. 85/2014 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare