Respectarea normelor constituţionale de procedură legislativă și cum protejează Curtea Constituţională legiuitorul de el însuși

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

Emphasizing the importance of complying with the legislative procedure, as a premise for ensuring quality legislation and as a guarantee of legal certainty, the article presents situations in which the Constitutional Court has found, through the systematic interpretation of the rules which ensure the constitutional framework in the field, the unconstitutionality of some laws/ legal provisions on grounds related to the legislative procedure.

Addressing the issue from the perspective of comparative law as well, the conclusion of the article is that, although the case law of the constitutional court/courts may seem restrictive, it must be seen in terms of the importance of ensuring the guarantees of the rule of law, the need for responsibility and accountability, from this standpoint, of the authorities/ bodies involved in this procedure. 

Keywords:

constitutionality control, bicameralism, legislative procedure, approval of normative acts, amendments

REZUMAT

Subliniind importanţa respectării procedurii de legiferare, ca premisă pentru asigurarea unei legislaţii de calitate și garanţie a securităţii juridice, articolul prezintă situaţii în care Curtea Constituţională a realizat, prin interpretarea sistematică a normelor ce asigură cadrul constituţional în materie, constatarea neconstituţionalităţii unor legi/dispoziţii din lege pe motive ce ţin de procedura legislativă.

Abordând tematica deopotrivă într-o cheie de drept comparat, concluzia articolului este că, deși jurisprudenţa instanţei/instanţelor constituţionale poate părea restrictivă, ea trebuie privită prin prisma importanţei asigurării garanţiilor statului de drept arătate, a necesităţii responsabilităţii și responsabilizării, din această perspectivă, a autorităţilor/organismelor implicate în această procedură.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 24/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare