Aspecte teoretice şi practice cu privirela curatela specială ca formă de reprezentare în cadrul procesului civil

Numărul 5 Anul 2018
Revista Numărul 5 Anul 2018

ABSTRACT

Special guardianship, as a form of representation in a lawsuit, is a new construction in the field of civil procedural law that aims to ensure the right of the party to a fair trial and, implicitly, the right to effective defence. Representation through a special guardian is of interest both in theoretical and practical terms, as it implies a series of rules whose non-observance can have procedural consequences and may lead to the nullity of the judgment. Questions regarding the appointment of the guardian, the limits and duration of the representation, the costs generated by this form of representation, the time at which the appointment may be ordered, the procedural acts the guardian may perform and the penalties that may be imposed in the event of non-performance, have received, in certain cases, in both doctrine and practice, different solutions, so in the present study, some of them will be analyzed.

Keywords:

legal representative, special guardian, lawyer, debates, summoning through publicity

REZUMAT

Curatela specială, ca formă de reprezentare în procesul civil, este o construcţie nouă în planul dreptului procesual civil care are ca scop asigurarea dreptului părţii la un proces echitabil şi, implicit, dreptul la o apărare efectivă. Reprezentarea prin curator special suscită interes atât în plan teoretic, dar şi practic, întrucât presupune o serie de reguli a căror nerespectare poate avea consecinţe în plan procesual, putând conduce la nulitatea hotărârii judecătoreşti. Întrebări legate de numirea curatorului, limitele şi durata reprezentării, costurile generate de această formă a reprezentării, momentul la care poate fi dispusă numirea, actele procesuale pe care le poate îndeplini curatorul şi sancţiunile care pot interveni în caz de neîndeplinire, au primit, în unele cazuri, atât în doctrină cât şi în practică soluţii diferite, astfel încât, în prezentul studiu, urmează a analiza o parte dintre acestea.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 58, art. 167 şi art. 687
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare