Consideraţii asupra aplicabilităţii beneficiului cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, art. 30 din Legea nr. 656/2002 și art. 367 alin. (5) C. pen.

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

This study aims to analyze whether the benefit of the cause of halving the limits of the punishment as provided by law, under art. 15 of G.E.O. no. 78/2016, which entirely reflects the norm of art. 18 of Law no. 508/2004[1] (in the case of offences within the competence of the Directorate for the Investigation of Organized Crime and Terrorism), art. 30 of Law no. 656/2002 (in the case of money laundering offences) and art. 367(5) of the Criminal Code (in the case of the offence of setting up an organized criminal group) also applies to the person who, in committing one of the offences within the competence of the Directorate for the Investigation of Organized Crime and Terrorism, during the prosecution denounces and facilitates the identification and prosecution of other participants in the commission of the offence if, as a result of the action of denouncing and facilitating the identification and prosecution of a participant, the prosecution against this participant was initiated, preventive measures were taken against him, but – in the end – the bill of indictment disposed of its classification. In particular, we consider that the granting by the criminal court of the benefit of the cause of halving the limits of the punishment as provided by law is not and cannot be conditional on the prosecution or conviction of the person denounced, but the denunciation must not be done in a formal or fictitious way, but in a real way, independent of the prosecutor’s decision on the measures he will eventually take with regard to the person denounced.

Keywords:

punishment, cause of reduction of the punishment limits, denunciation, classification, referral, conviction, non-discrimination, separation of powers in the state

REZUMAT

Studiul de faţă își propune să analizeze dacă beneficiul cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, care reia întocmai norma art. 18 din Legea nr. 508/2004[2] (în cazul infracțiunilor de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), art. 30 din Legea nr. 656/2002 (în cazul infracțiunilor de spălare a banilor) și, respectiv, art. 367 alin. (5) C. pen. (în cazul infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat) se aplică și persoanei care, comiţând una dintre infracţiunile de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în timpul urmăririi penale denunţă și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârșirea infracţiunii, în cazul în care, urmare a acţiunii de denunţare și facilitare a identificării și tragerii la răspundere penală a unui participant, s-a pus în mișcare acţiunea penală împotriva acestui participant, s-au dispus măsuri preventive în privinţa acestuia, dar – finalmente – prin rechizitoriu s-a dispus clasarea. În concret, opinăm în sensul că acordarea de către instanţa penală a beneficiului cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege nu este și nu poate fi condiţionat de trimiterea în judecată sau de condamnarea persoanei denunţate, însă este necesar ca denunţul să nu fie făcut în mod formal ori fictiv, ci în mod real, independent de decizia procurorului cu privire la măsurile pe care le va lua în final asupra persoanei denunţate.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 78/2016, art. 15; Legea nr. 656/2002, art. 30; C. pen., art. 367 alin. (5)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare