Controverse privind data de la care curge termenul de contestare a actelor de evaluare a ofertelor în cazul postării acestor acte în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – data postării sau data [ulterioară a] comunicării rezultatului evaluării?

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

The article deals with the issue of the date from which the term for contesting the acts of evaluation of tenders in case of posting these acts in the Electronic Public Procurement System starts. It also presents the opinions expressed in the doctrine on this subject, the orientations of national case law, of the Court of Justice of the European Union and of the Constitutional Court, as well as the arguments underlying possible solutions.

Keywords:

contestation term, SEAP, National Agency for Public Procurement, lateness, evaluation acts

REZUMAT

Articolul tratează problema datei de la care curge termenul de contestare a actelor de evaluare a ofertelor în cazul postării acestor acte în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Sunt prezentate opiniile exprimate în doctrină pe această temă, orientările jurisprudenţei naţionale, ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene și ale Curţii Constituţionale, precum și argumentele ce stau la baza soluţiilor posibile.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 98/2016, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, C. civ, 1326
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare