Deosebiri între excepţiile procesuale şi apărările de fond privind ordinea, modalitatea de soluţionare şi efectele admiterii acestora, în faţa primei instanţe defond

Numărul 5 Anul 2018
Revista Numărul 5 Anul 2018

ABSTRACT

This study aims to clarify the main distinctions between procedural exceptions and substantive defences, in particular substantive exceptions (as a species of substantive defences in law). Without approaching the similarities and all the differences between these two categories of exceptions regarded lato sensu, as a defence means, we have been concerned with the order of deciding on concurrent exceptions, on the decision method and the effects of their admission only before the first instance court, the issues in question having essential differences when the procedural exceptions and the substantive defences are raised directly in the appeals. The proposed practical and theoretical solutions are gradually analyzed throughout the study as they cannot be summarized in an abstract, the only issue to note here being the importance of making the distinction between these types of defences, which are decisively reflected in the final solutions, given by court judgments, which will or will not, as the case may be, have the capacity to become res judicata on the merits of the case, or only to resolve a procedural exception, under the law.

Keywords:

procedural exception, substantive defence in fact, substantive defence in law, substantive exception, concurrent exceptions, order of deciding on exceptions, deciding on exceptions

REZUMAT

Prezentul studiu îşi propune să clarifice distincţiile principale dintre excepţiile procesuale şi apărările de fond, în special a excepţiilor substanţiale (ca specie a apărărilor de fond în drept). Fără a antama asemănările şi toate deosebirile dintre aceste două categorii ale excepţiei privită lato sensu, ca mijloc de apărare, ne-am preocupat de chestiunea ordinii de soluţionare a excepţiilor aflate în concurs, de modalitatea de soluţionare şi de efectele admiterii acestora, numai în faţa primei instanţe de fond, chestiunile în discuţie comportând diferenţieri esenţiale atunci când excepţiile procesuale şi apărările de fond sunt invocate direct în căile de atac. Soluţiile practice şi teoretice propuse se regăsesc din aproape în aproape, pe tot parcursul studiului, neputând fi rezumate într-un abstract, singura chestiune de subliniat aici fiind importanţa realizării distincţiilor dintre aceste categorii de mijloace de apărare, care se repercutează decisiv şi în soluţiile finale, date prin hotărârile judecătoreşti, care vor avea sau nu, după caz, aptitudinea de a intra în autoritate de lucru judecat pe fondul cauzei ori doar în privinţa rezolvării unei excepţii procesuale, în condiţiile legii.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 29, art. 31, art. 248
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare