Efectele rezoluţiunii și rezilierii contractelor

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

The issue of the effects brought about by termination and rescission brings into question both theoretical and practical arguments. We are faced with the termination of a contract for past or for the future, of a valid contract, but, that needs to be the subject of this civil sanction as a result of a non-performed obligation. In this present scientific paper we shall endeavour to analyse the manner in which these effects take place, and we shall strive to delimit termination from rescission from other sanctions that are applicable in private Romanian Law. Furthermore, we shall strive to present legal issues that have arisen in the case law of the courts.

Keywords:

termination, rescission, nullity, refund of performed obligations

REZUMAT

Problema efectelor pe care rezoluţiunea și rezilierea contractelor le produc reprezintă atât o importanţă teoretică, dar și practică. Se pune problema desfiinţării, pentru trecut sau pentru viitor, a unui contract născut în mod valabil, dar care, din cauza unei neexecutări a obligaţiilor asumate la momentul încheierii contractului, justifică pe deplin această sancţiune de drept civil. În lucrarea de faţă vom face analiza modului în care aceste efecte se produc și vom încerca totodată să delimităm rezoluţiunea și rezilierea de alte sancţiuni aplicabile în dreptul privat român. De asemenea, vom încerca să prezentăm punctual și probleme apărute în practica instanţelor de judecată.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1554, art. 1549, art. 1635, art. 2263
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare