Efectuarea supravegherii tehnice. Proba neconstituţională. Studiu de jurisprudenţă

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

The present study analyses a controversial jurisprudential matter: the sanction applicable to the evidence obtained form the technical surveillance executed with the participation of some specialized agencies, before the execution of the technical surveillance by those agencies was forbidden following the decision of the Constitutional Court no. 51 from 16 February 2016. It synthesizes from the jurisprudence an alternative conceptual model of the nullity, applicable to the unconstitutional evidence. That model presents similarities and differences with the standard model of nullity, applicable in the case of the relative nullity, with the irregular model of the absolute nullity and with the virtual absolute nullity model, which used to constitute the rule in the older procedural law. The model has practical consequences to the exclusion of evidence, which does not occur when the help offered by the specialized agencies had the nature of a mere technical support.

Keywords:

exclusion of evidence, nullity, unconstitutional evidence, technical support, technical surveillance

REZUMAT

Materialul de faţă analizează o problemă controversată în jurisprudenţă: sancţiunea aplicabilă probei rezultate din supravegherea tehnică realizată cu participarea unor structuri specializate, înainte ca efectuarea supravegherii tehnice de asemenea structuri să fie interzisă în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51 din 16 februarie 2016. Sintetizează din soluţiile jurisprudenţiale un model conceptual alternativ al nulităţii, aplicabil probei neconstituţionale. Acest model prezintă diferenţe și asemănări cu modelul standard al nulităţii, aplicabil în cazul nulităţii relative, cu modelul atipic al nulităţii absolute și cu modelul care constituia regula în dreptul procesual mai vechi, al nulităţilor absolute virtuale. Modelul are consecinţe practice asupra excluderii probei, care nu intervine atunci când ajutorul oferit de structurile specializate a avut natura doar a unui sprijin tehnic. 

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., 142 alin. (1), Decizia Curţii Constituţionale nr. 51/2016
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare