Experienţe ale aplicării amenzilor administrative din România în domeniul GDPR

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

Since the entry into force of the General Data Protection Regulation (GDPR), on May 25, 2016, but especially after its implementation, starting of May 25, 2018, the doctrine and practitioners have signalled the particularly severe sanctioning regime on which the European law act instituted it for non-compliance with data protection provisions. Although in its public communications the national supervisory authority in Romania urged caution and drew attention to the fact that the regulation contains much more news than those brought by the sanctioning regime, after the first year of implementation some of the private sector operators have already been sanctioned with administrative fines. In this context we analyse the causes of the application of this type of corrective measures and we draw their consequences, not only for the sanctioned operators but also for the other subjects of the GDPR, respectively for the subsequent, correct, uniform and coherent application of the regulation.

Keywords:

General Data Protection Regulation (GDPR), the national supervisory authority, sanctioning regime, corrective measures, administrative fines

REZUMAT

De la intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), la 25 mai 2016, dar mai ales după punerea sa în aplicare, începând cu data de 25 mai 2018, doctrina și practicienii au semnalat regimul sancţionator deosebit de sever pe care actul legislativ european l-a instituit pentru nerespectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor. Deși în comunicatele sale publice autoritatea naţională de supraveghere din România îndemna la prudenţă și atrăgea atenţia asupra faptului că regulamentul conţine mult mai multe noutăţi în afară de cele aduse prin regimul sancţionator, după scurgerea primului an de aplicare unii dintre operatorii din domeniul privat au fost deja sancţionaţi cu amenzi administrative. În acest context analizăm cauzele aplicării acestui tip de măsuri corective și creionăm consecinţele acestora, nu doar pentru operatorii sancţionaţi ci și pentru celelalte subiecte ale GDPR, respectiv pentru aplicarea ulterioară, corectă, uniformă și coerentă a regulamentului.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 190/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare