Fond funciar. Dovedirea calităţii de persoană îndreptăţită la reconstituire. Proba calităţii de moştenitor. Forţa probantă a certificatului de calitate de moştenitor. Efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat

Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

This article aims to provide arguments for several legal issues, starting from criticizing a recent erroneous jurisprudential solution, recalling, in essence, the fact that under the special laws of remedy in the field of property, the legislature instituted cases of reinstatement ope legis within the term of accepting the succession of the authors (former owners of the property whose restitution is requested), by the request/notification of reinstatement/restitution addressed to the owning commission/unit, etc., as well as the means of proving the heir status, including the role and the evidence of the certificate of heir status, similar to an heir certificate, regarding the evidence of the heir status and of the inheritance shares. At the same time, a procedural problem recognized in the classical doctrine and jurisprudence, but legally enshrined in the new Civil Procedure Code, entered into force in 2013, namely the res judicata of the considerations by which a litigious matter is solved and the positive effect of res judicata, is also a subject analyzed punctually and adjusted to the case that made the object of this critical study.

Keywords:

entitled person, reinstatement ope legis within the term of accepting the succession, certificate of heir status, evidence of the heir status, res judicata of the considerations, positive effect of res judicata, right of accretion

REZUMAT

Prezentul articol îşi propune o argumentare a câtorva chestiuni de drept, pornind de la criticarea unei soluţii jurisprudenţiale eronate de dată recentă, reamintind, în esenţă, faptul că prin legile speciale de reparaţie din materia proprietăţii, legiuitorul a instituit cazuri de repunere ope legis în termenul de acceptare a succesiunii autorilor (foşti proprietari ai bunurilor a căror restituire se cere), prin cererea/notificarea de reconstituire/restituire adresată comisiei/unităţii deţinătoare etc., dar şi mijloacele de probaţiune a calităţii de moştenitor, inclusiv rolul şi forţa probantă a certificatului de calitate de moştenitor, similar unui certificat de moştenitor, sub aspectul dovezii calităţii de moştenitor şi al cotelor succesorale. În acelaşi timp, o problemă procedurală recunoscută în doctrina şi jurisprudenţa clasică, dar consacrată legislativ abia prin Noul Cod de procedură civilă intrat în vigoare în anul 2013, anume autoritatea de lucru judecat a considerentelor prin care se rezolvă, incidental, o chestiune litigioasă şi efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat, constituie, de asemenea, un subiect analizat punctual şi particularizat la speţa ce a făcut obiectul acestui studiu critic.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 18/1991, art. 13; Legea nr. 36/1995, art. 7, art. 115, art. 117; Legea nr. 10/2001
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare