Obligaţiile impuse în sarcina societăţilor cu personalitate juridică și a persoanelor fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, prin noua legislaţie privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

This article gives a brief presentation of the obligations established for the companies with legal personality and for natural persons through the new law adopted in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing. By adopting this normative act Romania has harmonized its national legislation with that of the European Union in the field of combating money laundering and terrorist financing.

The analysis considers the entities provided in art. 5(1)(i) of Law no. 129/2019 for the prevention and combating of money laundering and terrorist financing, as well as for the amendment and completion of normative acts. These are entities and natural persons other than those listed in art. 5(1)(a-h) in this normative act, which trade, as professionals, goods or provide services, insofar as they make cash transactions whose minimum limit represents the equivalent in lei of 10,000 Euros.

Keywords:

money laundering, reporting entities, customer knowledge, real beneficiary, suspicious transactions

REZUMAT

Acest articol face o scurtă prezentare a obligaţiilor instituite în sarcina societăţilor cu personalitate juridică și a persoanelor fizice prin noua lege adoptată în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și fi nanţării terorismului. Prin adoptarea acestei act normativ România și-a pus legislaţia naţională în acord cu cea a Uniunii Europene în domeniul combaterii spălării banilor și finanţării terorismului.

Analiza are în vedere entităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modifi carea și completarea unor acte normative. Este vorba despre alte entităţi și persoane fi zice decât cele enumerate de art. 5 alin. (1) lit. a)-h) din acest act normativ, care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 129/2019, art. 5 alin. (1) lit. i)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare