Protecția consimțământului consumatorului prin intermediul dreptului de denunțare unilaterală a contractului

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

The right of withdrawal in consumer law is seen as a technique by which the legislature compensates the unequal balance of power at the time of concluding the contract by giving the consumer the opportunity to quietly examine the consequences of his purchase, to get information about the price of equivalent products or to consult with his family or his entourage, thus allowing the consolidation of consent. In point of legal nature, the right of withdrawal offered to the consumer is a right of unilateral termination of legal origin, given for the purpose of protecting him, a reason for which it is free, temporary and discretionary, and its legal regime, without being unitary, is outlined so as to ensure the fulfilment of its purpose.

Keywords:

consumer, professional, right of withdrawal, unilateral termination, term of exercise of the right of withdrawal, effects of withdrawal 

REZUMAT

Dreptul de retragere din legislația consumeristă este privit ca o tehnică prin care legiuitorul compensează raportul inegal de forțe din momentul încheierii contractului oferindu-i consumatorului posibilitatea de a examina în tihnă consecințele achiziției sale, de a se informa cu privire la prețul produselor echivalente sau de a se sfătui cu familia sa ori cu anturajul său, permițând în această manieră consolidarea consimțământului. Ca natură juridică, dreptul de retragere oferit consumatorului este un drept de denunțare unilaterală de sorginte legală, oferit cu scopul protejării acestuia, motiv pentru care prezintă caracter gratuit, temporar și discreționar, iar regimul său juridic, fără a prezenta caracter unitar, este conturat astfel încât să asigure îndeplinirea finalității sale.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare