Reflecții asupra nulității parțiale a actului juridic civil – aspecte substanțiale și procesuale (I)

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

This study aims to approach some aspects specific to the legal proceedings in which the partial nullity of a legal act / contract is requested, mainly those related to establishing the essential or determining character of the clause allegedly affected by nullity, a determining character that must exist a priori, at the time of the conclusion of the act, for both contracting parties, not just for one of them, in order to prevent partial nullity. Inter alia, we were concerned with the relevance of anticipated clauses regarding the future declaration of nullity of some contractual clauses, but also with a series of procedural aspects relative to invoking the inadmissibility of partial nullity (with regard to which we showed why it must be raised as a procedural exception, and not as a substantive defence), as well as relative to the necessity of the express investment with a request for the qualification of the contract, followed by the substitution of the void clause with an appropriate legal rule, whenever possible.

Keywords:

partial nullity, total nullity, contract, inadmissibility, essential/determining nature of a clause, qualification of the contract, principle of availability, limits of the court’s investment, procedural exception, substantive defence

REZUMAT

Prezentul studiu își propune să abordeze unele aspecte specifice proceselor în care se solicită nulitatea parțială a unui act juridic/contract, preponderent acelea legate de stabilirea caracterului esențial sau determinant al clauzei pretins lovită de nulitate, caracter determinant care trebuie să existe a priori, la momentul încheierii actului, pentru ambele părți contractante, iar nu doar pentru una dintre ele, pentru a putea fi împiedicată nulitatea parțială. Inter allia, ne-am preocupat de relevanța clauzelor anticipate privind constatarea viitoare a nulității unor clauze contractuale, dar și de o serie de aspecte procesuale relativ la invocarea unei inadmisibilități a nulității parțiale (în privința căreia am arătat de ce trebuie invocată ca excepție procesuală, iar nu ca apărare de fond), cât și relativ la necesitatea investirii exprese cu o cerere în calificarea contractului, urmată de substituirea clauzei nule cu o normă legală adecvată, atunci când e posibil.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1254, art. 1255, art. 1256
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare