Renunţarea la urmărire penală. Consecinţele juridice ale unei instituţii (ne)constituţionale

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

This paper aims to analyze the institution of renouncing prosecution, on the one hand in terms of the requirements of the right to a fair trial to which the suspect or defendant should be entitled, and on the other hand from the perspective of the legal consequences produced by the deficiency of the legislative construction represented by the provisions of art. 318 of the Criminal Procedure Code.

In concreto, we will consider the possibility of pursuing prosecution in the light of the solution of renouncing prosecution, as well as that of providing this latter solution for the second time.

This study also deals with the consequences of the rejection of the request for confirmation of the decision to renounce prosecution, as related to the quality of active subject of the offence, for which investigations are carried out by the criminal investigation bodies.

Last but not least, the work contains, in addition to basic notions, various points of view expressed in the doctrine, as well as practical applications of the Criminal Procedure Code articles.

Keywords:

renouncing prosecution, pursuing prosecution, right to a fair trial

REZUMAT

Prezenta lucrare are ca obiective analizarea instituţiei renunţării la urmărirea penală, pe de o parte din perspectiva exigenţelor pe care le presupune dreptul la un proces echitabil de care ar trebui să beneficieze suspectul sau inculpatul, iar pe de altă parte din prisma consecinţelor juridice pe care le produce caracterul deficitar al construcţiei legislative reprezentate de dispoziţiile art. 318 C. pr. pen.

In concreto, vom analiza posibilitatea continuării urmăririi penale din prisma existenţei unei soluţii de renunţare la urmărirea penală, precum și potenţialitatea dispunerii pentru a doua oară a acestei din urmă soluţii.

De asemenea, prezentul studiu poartă și asupra consecinţelor respingerii cererii de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, raportat la calitatea de subiect activ al infracţiunii, pentru care se fac cercetări de către organele de urmărire penală.

Nu în ultimul rând, lucrarea cuprinde, pe lângă noţiuni de bază, diverse puncte de vedere exprimate în doctrină, precum și aplicaţii practice ale articolelor din Codul de procedură penală.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen.  art. 318 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare