Rolul factorului uman în asigurarea protecţiei datelor personale prelucrate în cadrul comunităţilor virtuale

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The importance of the virtual communities’ privacy and security issues has been highlighted by the rapid development of online social networks. This article presents a short history of the off-line and on-line communities, a part of the multiple threats currently plaguing the virtual world and some recommendations and countermeasures to avoid such problems. New generations of users are impatient in publishing their personal information and narrating their lives on the online platforms, but they are not fully aware of the vulnerability of the data they bring out in their public profiles. The new generation is building a so-called digital friendship in the digital world, but the commercial and social pressures they are exposed to are leading to several privacy and security risks for social network members. The article presents the most important vulnerabilities and suggests protection methods and solutions that can be utilized according to the threat. Lastly, the article highlights the role of the human intervention on the process of collecting, storing and the use of data.

Keywords:

virtual communities, data protection, GDPR, data protection officer, pseudonymisation, anonymisation

REZUMAT

Importanţa problemelor de securitate ale comunităţilor virtuale a fost evidenţiată de dezvoltarea rapidă a reţelelor sociale online. Acest articol prezintă o scurtă istorie a comunităţilor off-line şi on-line, o parte din multiplele ameninţări care afectează în prezent lumea virtuală şi unele recomandări şi contramăsuri pentru a evita astfel de probleme. Noile generaţii de utilizatori sunt nerăbdători să îşi publice informaţiile personale şi să îşi povestească viaţa pe platformele online, dar nu sunt pe deplin conştienţi de vulnerabilitatea datelor pe care le prezintă în profilurile lor publice. Noua generaţie construieşte o aşa-numită prietenie digitală în lumea digitală, însă presiunile comerciale şi sociale la care sunt expuşi conduc la riscuri de confidenţialitate şi de securitate pentru membrii reţelei sociale. Articolul prezintă cele mai importante vulnerabilităţi şi sugerează metode şi soluţii de protecţie care pot fi utilizate în funcţie de ameninţare. În sfârşit, articolul subliniază rolul intervenţiei umane în procesul de colectare, stocare şi utilizare a datelor.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2016/679, Legea nr. 180/2019
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare