Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Reglementări, imperfecţiuni, impedimente și propuneri

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

Law no. 7/1996 provided for the implementation of a national program, aiming at the free registration of buildings in the integrated cadastre and land registry system, realization of the cadastral plan of the buildings and the opening of land books at the level of all administrative-territorial units. In subsequent years there have been numerous changes and legislative amendments, but the results were not what they expected.

Government Emergency Ordinance no. 35/2016 provided for a revival of these measures end the allocation of sums from the budget of the National Agency for Cadastre and Real Estate Advertising, but there is a risk of not being realized, for legislative and organizational reasons.

The state of systematic registration is inappropriate and risk to fail unless effective operational measures and procedures are in place.

Keywords:

integrated cadastre system, Land registry, Law no. 7/1996, Emergency Ordinance no. 35/2016

REZUMAT

Legea nr. 7/1996 a prevăzut măsuri pentru implementarea unui program naţional, având ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor și deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. În anii ulteriori au survenit numeroase modificări și completări legislative, dar rezultatele nu au fost cele scontate.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 a prevăzut o revigorare a acestor măsuri și alocarea de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, dar există riscul de a nu fi realizate, din motive legislative și organizatorice.

Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică este necorespunzător și riscă să eșueze dacă nu se adoptă măsuri și proceduri operaţionale eficiente.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare