Viaţa privată şi datele cu caracter personal. Consideraţii privind jurisprudenţa CEDO

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

In this scientific approach, is carried out a mirror analysis of two judgments of the European Court of Human Rights (ECHR), of interest in the matter of the protection of the personal data of the employees: the case of Lopez Ribalda and others against Spain and the case of Bărbulescu against Romania, in order to capture the ECHR’s reasoning in pronouncing these different decisions in two similar situations in which the violation of art. 8 of the European Convention on Human Rights and which- have different solutions.

Keywords:

protection of employees’ personal data; employee monitoring; private life of employees

REZUMAT

În prezentul demers ştiinţific, este realizată o analiză în oglindă a două hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), de interes în materia protecţiei datelor cu caracter personal al angajaţilor: cauza Lopez Ribalda şi alţii c. Spaniei şi cauza Bărbulescu c. României, cu scopul de a surprinde raţionamentul CEDO în pronunţarea acestor hotărâri diferite în două situaţii asemănătoare în care s-a invocat încălcarea art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi care au soluţii diferite.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2016/679; Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 8
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare