Câteva observații critice în ceea ce privește asimilarea relației angajat-angajator cu relația operator de date – împuternicit al operatorului de date

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The present study started from the recurrent observation that there is a confusion in practice between the relationship between an employer and employee on the one hand and the relationship between data controller and processor on the other. The confusion is not accidental and it is necessary to clarify this issue in the literature, because in the absence of a clear distinction, the consequences can be detrimental both in terms of professional training and especially with regard to the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR). In other words, in order to assign clear responsibilities and tasks with regard to GDPR compliance, it is necessary to clarify the issue at stake. The study concludes that such an assimilation is unnatural and should be ruled out.

Keywords:

GDPR, employee, employer, controller, processor, employment contract, Bodil Lindquist, Jehovah’s Witness Community.

REZUMAT

Prezentul studiu a pornit de la constatarea în mod recurent a unei existenței unei confuzii între relația dintre un angajator și angajat, pe de o parte și relația operator – împuternicit al operatorului de date. Confuzia nu este întâmplătoare și se impune ca în literatura de specialitate să fie lămurit acest aspect, deoarece în absența unei distincții clare, consecințele pot fi păgubitoare atât la nivel formativ profesional dar mai ales în ceea ce privește implementarea Regulamentului General privind Protecția Datelor(RGPD). Cu alte cuvinte, pentru a fi atribuite responsabilități și sarcini clare în ceea ce privește conformitatea cu RGPD este necesară lămurirea problematicii în discuție. Studiul concluzionează că o asimilare de tipul celei menționate este nefirească și trebuie exclusă.

Legislaţie relevantă: Regulamentul nr. 2016/679, C. muncii, art. 10
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare