Codul muncii interpretat de către Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, prin intermediul recursului în interesul legii

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

Since its adoption in 2003 to the present, Law no. 53/2003 on the Labour Code has not benefited from any application rules.

However, a number of decisions pronounced by the High Court of Cassation and Justice (ICCJ) concerning several provisions of the Labour Code, aimed at adjudicating on appeals in the interest of the law, or at giving preliminary rulings on points of law, have been, and continue to represent, a form of concrete interpretation of the respective provisions of the Labour Code, being generally binding from the date of publication of these decisions in the Official Gazette of Romania, Part I.

On the other hand, indirectly, a number of provisions of the Labour Code have been and will continue to be interpreted by the Constitutional Court of Romania in its generally binding rulings when it examines the unconstitutionality of some articles of the Labour Code.

In the past, a form of indirect interpretation of some provisions of the Labour Code was also exercised by means of collective labour agreements adopted at national level for the years 2003, 2005-2006 and 2007-2010. If in 2011 the single collective labour agreement at national level for 2007-2010 was still effective on the basis of a clause extending its applicability for another 12 months after the period in which it was effective (2007-2010), starting with 2012 no collective labour agreement has been adopted at national level so that this indirect source of interpretation of some provisions of the Labour Code has ceased to exist.

This article is the first of a series of articles that attempt to highlight those interpretations of some provisions of the Labour Code made by the ICCJ through decisions pronounced following appeals in the interest of the law or through rulings on points of law, by the Constitutional Court of Romania, through decisions analyzing the unconstitutionality of certain provisions of the Labour Code.

In this article, we will make an overview of the interpretations of some provisions of the Labour Code, as formulated by the ICCJ through decisions pronounced following the admission of appeals in the interest of the law.

Keywords:

Labour Code, High Court of Cassation and Justice, Constitutional Court, case law

REZUMAT

De la adoptarea sa în 2003 și până în prezent, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii nu a beneficiat de norme de aplicare.

Cu toate acestea, o serie de decizii pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie și Justiţie (ICCJ) în legătură cu o serie de prevederi ale Codului muncii, vizând soluţionarea unor recursuri în interesul legii, sau pronunţarea de hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, au constituit, și continuă să reprezinte, o formă de interpretare concretă a prevederilor în cauză ale Codului muncii, fiind general obligatorii de la data publicării deciziilor respective în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pe de altă parte, în sens indirect, o serie de dispoziţii ale Codului muncii au fost și continuă să fie interpretate de către Curtea Constituţională a României, în cuprinsul deciziilor general obligatorii pronunţate de către aceasta, atunci când analizează neconstituţionalitatea unor articole ale Codului muncii.

În trecut, o formă de interpretare indirectă a unora dintre dispoziţiile Codului muncii, a mai fost exercitată și prin intermediul unor prevederi din contractele colective de muncă adoptate la nivel naţional pentru anii 2003, 2005-2006 și 2007-2010. Dacă în anul 2011, contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru anul 2007-2010 a mai produs efecte în temeiul unei clauze care îi extindea aplicabilitatea pentru alte 12 luni ulterior perioadei în care a produs efecte (2007­2010), începând cu anul 2012 nu a mai fost adoptat un contract colectiv de muncă la nivel naţional, astfel încât această sursă, indirectă, de interpretare a unor dispoziţii din cuprinsul Codului muncii a încetat să mai existe.

Acest articol este primul dintr-o serie de articole, care își vor propune să scoată în evidenţă acele interpretări ale unor prevederi din Codul muncii, realizate de către ICCJ pe calea unor decizii pronun­țate ca urmare a unor recursuri în interesul legii, sau a unor decizii de dezlegare a unor chestiuni de drept, respectiv de către Curtea Constituţională a României, pe calea unor decizii analizând neconstituţionalitatea unor prevederi din Codul muncii. În cele ce urmează, în cuprinsul acestui articol, vom trece în revistă acele interpretări ale unor prevederi din Codul muncii, formulate de către ICCJ pe calea unor decizii pronunţate ca urmare a admiterii unor cereri de recurs în interesul legii.

Legislaţie relevantă: Codul muncii, art. 64, art. 75, art. 76 alin. (1) lit. b) și d), art. 78, art. 250, art. 252 alin. (1) și (5), art. 253 alin. (1), art. 269 alin. (2)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare