Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – autoritate administrativă autonomă sau nu?

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The article analyzes the proposal to revise Law no. 101/2016 on remedies and appeals regarding the award of public procurement contracts, sectoral contracts and works and service concession contracts, as well as for the organization and functioning of the National Council for Solving Complaints. This proposal aimed at correlating Law no. 101/2016, in the sense of the provision that the President of the Council is appointed and dismissed by Parliament, as well as that the activity of the Council is subject to the control of Parliament, in accordance with the aforementioned Administrative Code. In this context, the author debates the legal nature of the National Council for Solving Complaints, while analyzing the opportunity and the correctness of the revision proposal.

Keywords:

revision proposal, National Council for Solving Complaints, Administrative Code, public authorities, independent body

REZUMAT

Articolul analizează propunerea de revizuire a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Prin această propunere s-a propus corelarea Legii nr. 101/2016, în sensul prevederii că preşedintele Consiliului este numit şi eliberat din funcţie de către Parlament, precum şi că activitatea Consiliului este supusă controlului Parlamentului, în acord cu menţionatul Cod administrativ. În acest context, autorul dezbate natura juridică a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, analizând oportunitatea şi corectitudinea propunerii de revizuire.

Legislaţie relevantă: propunere de revizuire, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Codul administrativ, autorităţi publice, organism independent Legea nr. 101/2016
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare