Dreptul umanitar și protecţia datelor personale

Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

The actions of major actors in humanitarian law are jeopardized by new technologies and personal data protection. Recent developments and trends are assessed from the perspective of international humanitarian law instruments, on the one hand, and international regulations, especially European ones, on the other. The article analyzes potential international effects of the application of the General Data Protection Regulation (GDPR), adopted in the European Union, in crisis situations as well as the effects it may have on generating definitions and mechanisms at international level.

Keywords:

humanitarian law; data protection; European law; soft law

REZUMAT

Acţiunile actorilor importanţi ai dreptului umanitar sunt puse în pericol de noile tehnologii și de protecţia datelor cu caracter personal. Evoluţia și tendinţele recente sunt analizate din perspectiva documentelor internaţionale din dreptul umanitar, pe de o parte, și reglementărilor internaţionale, în special europene, în materie, pe de altă parte. Articolul analizează posibilele efecte internaţionale ale aplicării Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), adoptat în Uniunea Europeană, în situaţiile de criză precum și efectele pe care acesta le poate avea în generarea unor definiţii și mecanisme la nivel internaţional.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare