Examen critic asupra Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiunide drept, nr. 66 din 1 octombrie 2018 privind întinderea reevaluării ofertelor de către autorităţile contractante

Numărul 6 Anul 2018
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

The article analyzes critically the decision rendered by the Panel ruling on points of law of the High Court of Cassation and Justice no. 66/2018 according to which the contracting authority invested with the re-evaluation of tenders following the legality control exercised by the National Council for Solving Complaints and/or the court has the possibility of checking all the technical elements and the financial aspects of the offer capable of demonstrating its admissibility, if from the administered evidence there is no proof of their previous verification.

Keywords:

public procurement, re-evaluation of tenders, contracting authority, legality principle

REZUMAT

Articolul analizează critic decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 66/2018 potrivit căreia autoritatea contractantă învestită cu reevaluarea ofertei în urma controlului de legalitate exercitat de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor și/sau instanţa de judecată are posibilitatea de a verifica toate elementele tehnice și aspectele financiare ale ofertei apte a demonstra admisibilitatea ei, dacă din mijloacele de probă administrate nu rezultă verificarea lor anterioară.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare