Garanţiile executării obligaţiilor civile. Concursul între creditori în materia privilegiilor şi a garanţiilor reale

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The valid civil obligation gives the creditor the right to fulfil his claim right. When the debtor has several debts which are guaranteed with different guarantees, the question that arises concerns the analysis of the legal provisions applicable to the concurrence of creditors. In this paper we will try a theoretical and practical analysis of the rules established in this matter.

Keywords:

civil obligation, creditor, privilege, mortgage, pledge

REZUMAT

Obligaţia civilă născută în mod valabil dă dreptul creditorului la realizarea dreptului său de creanţă. În momentul în care debitorul are mai multe datorii, acestea fiind garantate cu garanţii diferite, se pune problema analizării dispoziţiilor legale aplicabile concursului între creditori. Prin lucrarea de faţă vom încerca o analiză teoretică şi practică a regulilor statornicite în această materie.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 863, art. 864, art. 865; C. civ., art. 2339, art. 2334, art. 2335, art. 2420, art. 2422, art. 2423, art. 2482
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare