Independenţa procurorului. Probleme actuale privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

Recently, the Court of Justice of the European Union has shaped the guidelines that a judicial authority issuing a European Arrest Warrant has to respect. CJEU analyzed on this occasion, the link between the executive power and prosecutors responsible the criminal investigation, the judges concluding that the abstract prerogative of a minister to influence a criminal investigation, even if not actually exercised, creates a doubt about the respecting of the right of fair trial in the issuing of a European Arrest Warrant. As a result of this Decision, hundreds of European Arrest Warrants Issued by the German or Dutch authorities were affected and also could affect any instrument of international judicial cooperation in the long run.

Keywords:

independence of public prosecutor, European arrest warrant, judicial cooperation, the right to a fair trial

REZUMAT

Recent Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a nuanţat trăsăturile pe care trebuie să le îndeplinească o autoritate judiciară emitentă a unui mandat european de arestare. Cu această ocazie a fost analizată legătura dintre puterea executivă și procurorii care efectuează urmărirea penală, judecătorii ajungând la concluzia că prerogativa abstractă a unui ministru de a infl uenţa o anchetă penală, chiar și neexercitată în mod concret, creează un dubiu asupra respectării dreptului la un proces echitabil în procedura emiterii unui mandat european de arestare. Ca efect imediat al acestei decizii au fost afectate sute de mandate europene de arestare emise de autorităţile din Germania sau Ţările de Jos și pe termen lung ar putea fi afectat orice instrument de cooperare judiciară internaţională.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 302/2004, Decizia Cadru (2002/584/JAI) din 13 iunie 2002
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare