Insuficienţa actualului cadru normativ privind instituţia opiniei concurente

Numărul 3 Anul 2018
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

The study analyzes the notions of separate opinion and concurring opinion and how the current legislation regulates them. The author proposes, de lege ferenda, the express recognition of the opinions that the judge adds to the decision in order to dissociate himself/herself from certain inappropriate expressions to which the majority resorted.

Keywords:

separate opinion, concurring opinion, judgments, regulatory framework

REZUMAT

Studiul analizează noţiunile de separată și opinie concurentă și modul în care legislaţia actuală le reglementează. Autorul propune, de lege ferenda, propunem recunoașterea expresă a opiniilor pe care judecătorul le alătură deciziei pentru a se disocia de anumite exprimări inadecvate ori inoportune la care a recurs majoritatea.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 426 alin. (2)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare