Particularităţile contractului de asigurare obligatorie pentru răspundere civilă auto

Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

The paper aims to present the main features of compulsory insurance, in the context of new legislative regulations. Law no. 132/2017 on compulsory insurance against civil liability in respect of damage to third parties by means of vehicle and tramway accidents (published in OJ No. 431/2017) establishes the persons required to conclude MTPL contracts and the exceptions to this obligation, the territorial application limits, the liability limits, the obligations of the insured, the obligations of the MTPL insurer, the risks covered and the exclusions, the elements regarding the establishment and payment of the indemnities, the verification of the MTPL insurance, the facilities and penalties applicable to the insurers and the insurers as well as the organization and functioning of the Romanian Motor Insurers’ Bureau (hereinafter referred to as BAAR).

In addition, the provisions of the A.S.F. no. 20/2017 on motor insurance in Romania (published in Government Gazette No. 624/2017) and RCA/2017 Guide. From the broad field of Law no. 132/2017 and the related regulations, we intend to present some features of the compulsory motor third party liability insurance contract (hereinafter referred to as RCA).

Keywords:

compulsory insurance, civil liability, insured, insurer, indemnification

REZUMAT

Lucrarea își propune să prezinte principalele particularităţi ale asigurării obligatorii, în contextul noilor reglementări legislative. Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (publicată în M. Of. nr. 431/2017) stabilește persoanele care au obligaţia să încheie contracte RCA și excepţiile de la această obligaţie, limitele teritoriale de aplicare, limitele de răspundere, obligaţiile asiguratului, obligaţiile asigurătorului RCA, riscurile acoperite și excluderile, elementele privind stabilirea și plata despăgubirilor, verificarea asigurării RCA, facilităţile și penalizările aplicabile asiguraţilor și asigurătorilor precum și organizarea și funcţionarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (denumit în continuare BAAR).

În completare, sunt aplicabile dispoziţiile Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (publicată în M. Of. nr. 624/2017) și Ghidul RCA/2017. Din domeniul larg al Legii nr. 132/2017 și a reglementărilor conexe, ne-am propus să prezentăm câteva particularități ale contractului de asigurare obligatorie pentru răspundere civilă auto (denumit în continuare RCA).

Legislaţie relevantă:

C. civ., art. 2129, art. 2223, art. 2225, art. 2200

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare