Particularităţile procedurii de efectuare a investigaţiilor ce vizează protecţia datelor

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

The application, for almost a year, of Regulation (EU) 2016/679, the General Regulation on data protection or the GDPR, led to the highlighting of the particularities that the European legislator drew up, and the national emphasized them, for the different entities investigated, controllers or processors. We underline, within the article, the way of regulating, in national law, the procedure for carrying out investigations by the national supervisory authority and its particularities, related to the juridical regime of the controlled entity. In this context, exemplifying by the procedure of carrying out investigations in the field of financial services and analysing the quality of public body of the Financial Supervisory Authority, respectively of the private body of other entities in the field, we emphasize that, for similar violations, the applicable procedure is different and, consequently, the way of attracting operators’ liability may be different.

Keywords:

Regulation (EU) 2016/679, protection of personal data, the national supervisory authority, the procedure for carrying out investigations, the field of financial services, the Financial Supervisory Authority, controller responsibility

REZUMAT

Aplicarea, timp de aproape un an, a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR), a condus la evidenţierea particularităţilor pe care legiuitorul european le-a creionat, iar cel naţional le-a accentuat, pentru diversele entităţi investigate, operatori sau persoane împuternicite. Subliniem, în cadrul articolului, modalitatea de reglementare, în dreptul naţional, a procedurii de efectuare a investigaţiilor de către autoritatea naţională de supraveghere și particularităţile acesteia, raportate la regimul juridic al entităţii controlate. În acest context, exemplifi când prin procedura de efectuare a investigaţiilor în domeniul fi nanciar și analizând calitatea de organism public a Autorităţii de Supraveghere Financiară, respectiv de organism privat a altor entităţi din domeniu, subliniem faptul că, pentru încălcări asemănătoare, procedura aplicabilă este diferită și, pe cale de consecinţă, modalitatea de atragere a răspunderii operato rilor poate fi diferită.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2016/679, Legea nr. 102/2005, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare