Privire critică asupra cazurilor în care poate fi instituită tutela copilului conform art. 110 din actualul Cod civil

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

The idea of a study on this topic was inspired by the fact that in the specialized papers the analysis of the cases in which the guardianship of the child is required is usually summarized in the reproduction of the provisions of art 110 Civil Code. I consider that avoiding a thorough, systematic and systematic analysis of the provisions of art 110 Civil Code. It is impossible to establish the possible connections that exist or, better said, there should be between these legal provisions and other regulations having an impact on the matter. In fact, this approach has facilitated the lack of reaction of the doctrine regarding the existence of normative inadequacies in the previous, but also in the current regulation of child custody.

Keywords:

minor, child, guardianship, cases

REZUMAT

Ideea unui studiu pe această temă mi-a fost inspirată de faptul că în lucrările de specialitate analiza cazurilor în care se impune instituirea tutelei copilului se rezumă, de regulă, la reproducerea dispoziţiilor art. 110 C. civ. Apreciez că evitarea unei analize aprofundate, sistematice și sistemice, a prevederilor art. 110 C. civ. face imposibilă stabilirea posibilelor conexiuni ce există sau, mai bine zis, ar trebui să existe între aceste dispoziţii legale și alte reglementări cu impact în materie. De fapt, această manieră de abordare a facilitat lipsa de reacţie a doctrinei în legătură cu existenţa unor inadvertenţe normative în precedenta, dar și în actuala reglementare a tutelei copilului.

Legislaţie relevantă:   C. civ., art. 110
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare