Problematica aplicării în timp a dispoziţiilor Codului de procedură civilă modificate/completate prin Legea nr. 310/2018

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

The enforcement in time of the civil procedural provisions modified by Law no. 310/2018 entails the need to rigorously identify the rules that circumscribe the paradigm in which one determines, on the one hand, the scope of the processes to which these changes are applicable, and, on the other hand, the moment from which their effects occur.

Moreover, in relation to the content and nature of these changes, the question of the enforcement in time activates, as a priority, the issue of the necessary distinction between “changes as such” and the simple “formal (textual) changes” in order to be able to accurately use the interventions that evoke a genuine change of the legislator’s vision with regard to certain procedural aspects.

In this sense – especially in cases where there are no transitional norms – one cannot ignore the content as such of the modifications which, beyond the textual interpretation, require the identification of the new rationale behind the rules (ratio legis) as an element of reconfiguration of the rules of the civil lawsuit.

Keywords:

New Civil Procedure Code, legislative changes, civil lawsuits

REZUMAT

Aplicarea în timp a dispoziţiilor procesuale civile modificate prin Legea nr. 310/2018 aduce cu sine necesitatea identificării riguroase a regulilor care circumscriu paradigma în care se determină pe de o parte, însăși sfera proceselor cărora le sunt aplicabile aceste modificări, iar, pe de altă parte, momentul de la care se produc efectele acestora.

Mai mult, raportat la conţinutul și natura acestor modificări, chestiunea aplicării în timp activează, prioritar, problematica distincţiei necesare între „modificările propriu-zise” și simplele „modificări formale (textuale)” pentru a putea valorifica în mod acurat intervenţiile care evocă o veritabilă schimbare de viziune a legiuitorului sub anumite aspecte procesuale.

În acest sens – în special în cazurile în care nu există norme tranzitorii – nu se poate face abstracţie de conţinutul în sine al modificărilor care, dincolo de interpretarea textuală, impune identifi carea noii raţiuni a normelor (ratio legis) ca element de reconfigurare a regulilor procesului civil.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 310/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare