Protecţia datelor personale în relaţiile de muncă. Consideraţii privind temeiul prelucrării

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

Work relationships are ubiquitous in the lives of any of us, especially since these relations actually cover any kind of relationship with a worker and even a service provider. Human resources departments are the most affected, actually or only potentially, by the General Data Protection Regulation („GDPR”). From modification of the job description to cases related to GDPR many issues relate to human resources management. Data processing can be performed according to a legal basis, which the operator, sometimes together with the data protection officer and the human resources department have to establish. The article will consider the obligations of the employer (and first of all, the data protection officer) both towards employees, as well as towards third parties (especially their employees) from the recruitment process – in its various situations – to cases related to breaches in data security.

Keywords:

employer, employee, data protection, GDPR, data protection officer

REZUMAT

Relaţiile de muncă sunt omniprezente în viaţa oricăruia dintre noi, cu atât mai mult cu cât în realitate expresia acoperă orice fel de relaţie cu un lucrător și chiar cu un prestator de servicii. Departamentele de resurse umane sunt cele mai afectate, real sau doar potenţial, de Regulamentul general privind protecţia datelor („GDPR”). De la modificarea fișei postului până la situaţiile care au legătură cu GDPR multe probleme sunt de resurse umane. Prelucrarea datelor se poate face potrivit unui temei juridic, pe care operatorul, uneori împreună cu responsabilul cu protecţia datelor și departamentul de resurse umane, trebuie să-l stabilească. Articolul are în vedere obligaţiile angajatorului atât faţă de salariaţi (și în primul rând, faţă de responsabilul cu protecţia datelor), cât și faţă de terţi (mai ales angajaţii acestor terţi), de la procesul de recrutare – în diferitele sale ipostaze –, până la situaţii privind încălcarea securităţii datelor cu caracter personal.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 190/2018, art. 5, art. 6
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare