Rolul instanţelor de judecată în „arbitrarea” conflictelor colective de muncă

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

The commencement of a warning strike, or a strike itself, in each case requires the adoption of a decision to that effect, by the representative union organizing the strike, with the written consent of at least half of its members, or, if such a union does not exist, by the employees involved in starting the strike, with the written agreement of at least a quarter of the total number of employees of the employing company.

Keywords:

warning strike, trade union, collective labour disputes, courts

REZUMAT

Declanșarea unei greve de avertisment, sau a unei greve propriu-zise, necesită în fiecare caz în parte, adoptarea unei hotărâri în acest sens, de către sindicatul reprezentativ organizator al grevei, cu acordul scris a cel puţin jumătate dintre membrii săi, sau, dacă un astfel de sindicat nu există, de către angajaţii implicaţi în declararea grevei, cu acordul scris a cel puţin o pătrime din numărul total al angajaţilor societăţii angajatoare.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 62/2011, art. 181-207
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare