Scurte consideraţii asupra Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic și procedura adopţiei. De lege lata și de lege ferenda

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

The article analyzes the conditions imposed by Law no. 273/2004 on the legal regime and procedure of adoption, in the case of internal adoption. In this context, de lege ferenda proposals are made for the abolition of excessive formalism, rigid and outdated conditions, long time limits, which are likely to remove the effects for which the law was created.

The author insists on the urgent need of fundamental social importance for the “revision” of Law no. 273/2004 on the adoption procedure. Thus, the Romanian legislator must direct its attention in the legislative process so that, through its constitutional role as a body with legislative powers, it will initiate the modification procedure, in the sense of modernizing, updating and republishing the framework law on the adoption procedure.

Keywords:

internal adoption, consent, adoptive family, adoption approval

REZUMAT

Articolul analizează condiţiile impuse de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic și procedura adopţiei, în cazul adopţiei interne. În acest context, sunt aduse propuneri de lege ferenda, pentru înlăturarea formalismului excesiv, condiţiilor rigide și desuete, termenelor îndelungate, care sunt de natură să înlăture efectele pentru care legea a fost creată.

Autorul insistă asupra nevoii stringente și de importanţă socială fundamentală de „revizuire” a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Astfel, legiuitorul român trebuie să-și îndrepte atenţia în procesul său legislativ ca prin intermediul rolului său constituţional, de organ cu atribuţii de legiferare să demareze procedura de modificare, în sensul de a moderniza, actualiza și republica legea cadru privind procedura adopţiei.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 273/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare