Subiectele Regulamentului General privind Protecţia Datelor în caleidoscopul nuanţelor de fericire

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

Few months after the enforcement of what may be called the most renowned Regulation of the European Union, an analysis of the positioning of the subjects of the General Data Protection Regulation proves to be necessary, in order to debunk some myths issued by the lack of knowledge of its contents. The study concerns not only its most important subjects – the controller and the processor – but also the involved institutions and authorities, the categories of concerned persons or even the category of entities excluded from its application. An inventory of the attitudes identified during the first semester of enforcement, compared with the risks and sanctions, procedures and principles, events and the extent of the compliant application of the regulation in all the European Member States and beyond.

Keywords:

the data subject, controller, processor, national supervisory authority, General Data Protection Regulation, Romania

REZUMAT

După câteva luni de la intrarea în vigoare a, poate, celui mai renumit regulament al Uniunii Europene, o analiză a poziţionăriiu subiectelor Regulamentului General privind Protecţia Datelor este necesară pentru a spulbera unele mituri crescute în umbra necunoașterii. Studiul are în vedere efectele regulamentului nu doar asupra celor mai importante subiecte ale sale – operatorul și persoana vizată – dar și cu privire la instituţii și autorităţi implicate, alte categorii de persoane interesate ori chiar categoria entităţilor excluse de la aplicare. Un inventar al atitudinilor decelate de practica primei jumătăţi de an de aplicare, prin raportare la riscuri și sancţiuni, proceduri și principii, incidente și aplicare corespunzătoare și uniformă a regulamentului în toate statele membre ale Uniunii Europene și nu numai.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare