Sublinieri asupra unor modificări esenţiale aduse de Legea nr. 310/2018 Codului de procedură civilă (I) – în materia căilor de atac

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

Although several months have passed since the entry into force of the new rules for amending the Civil Procedure Code, introduced by Law no. 310/2018, we intend to make a presentation of some of the significant changes, and in this article we have dealt with the subject matter of appeals, with regard to which we can speak almost of a reformation (especially concerning the second appeal, due to the removal of the filter procedure from the High Court of Cassation and Justice and the return to the system prior to the amendment to the Civil Procedure Code on February 15, 2013, as well as the consolidation of the rule according to which cassation by referral can only be made once, in the course of the trial, even by the supreme court). A relevant and necessary addition has been made in matters of the legality of appeals, more precisely the erroneous mentioning of the term for filing an appeal, which de lege lata, will lead to solutions similar to the erroneous mentioning of appeals in the content of the judgment. At the same time, it is also important to remove the stage of preparing the appeal file before the first instance court, whose judgment is challenged, as well as the reconfiguration of the judgments likely to be appealed, and the issues related to the application of transitional procedural rules in time, etc.

Keywords:

appeals, legality, first appeal, second appeal, judgments subject to appeal, Constitutional Court, application of procedural law in time, review, appeal for annulment, res judicata, positive effect of res judicata

REZUMAT

Deși au trecut câteva luni de la data intrării în vigoare a noilor norme de modificare
a Codului de procedură civilă, introduse prin Legea nr. 310/2018, ne-am propus
să facem o prezentare a unora dintre transformările semnificative și, în prezentul
articol, ne-am raportat la materia căilor de atac, în privinţa cărora putem vorbi
aproape de o reformare (în special, în privinţa căii de atac a recursului, datorită

eliminării procedurii de filtru de la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie și revenirea
la sistemul anterior modificării aduse Codului de procedură civilă în 15 februarie
2013, dar și a consolidării regulii potrivit căreia casarea cu trimitere se poate face o
singură dată, în cursul procesului, chiar și de către instanţa supremă). O completare
relevantă și necesară s-a produs în materia legalităţii căii de atac, cu privire la
menţionarea eronată a termenului de exercitare a căii de atac, care de lege lata,
va atrage soluţii similare menţionării eronate a căilor de atac în cuprinsul hotărârii
judecătorești. Totodată, importantă este și eliminarea etapei pregătirii dosarului
din apel în faţa primei instanţe, a cărei hotărâre se apelează, dar și reconfigurarea
hotărârilor susceptibile de recurs, ca și aspectele legate de aplicarea în timp a unor
norme procesuale tranzitorii etc.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 310/2018, C. pr. civ., art. 457 alin. (2), art. 471, art. 4711, art. 474, art. 475, art. 483, art. 484, art. 490, art. 497, art. 503, art. 509, art. 513
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare